Nhà Khang Điền lên kế hoạch mang ‘của để dành’ ra bán

Rate this post

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE) mới thông qua việc bán hơn 19,85 triệu cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Cụ thể, doanh nghiệp này đăng ký bán hơn 19,85 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 3,19% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Thời gian thực hiện không quá 30 ngày sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCK, dự kiến trong tháng 9 – 10/2021.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.112 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 265,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 41,7% và 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của KDH ở mức 1.948,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 471,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,1% và 15,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được trong sau 6 tháng đầu năm, KDH hoàn thành được 40,6% chỉ tiêu doanh thu và 39,3% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của KDH ở mức 14.024,1 tỷ đồng, trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 7.341,3 tỷ đồng, chiếm 52,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.732,6 tỷ đồng, chiếm 26,6%. Tổng nợ vay ở mức 2.590 tỷ đồng.

Link nguồn bài viết

Bình luận