Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 35)

Đánh giá bài viết
A-Tấn công đổi bước phóng.
B-Chuyển nhanh chân phải lui hướng 4 – Tay trái có vẫy để phá thế đánh của A tiếp tục phản nhanh với các đòn Chudan Gyaku Tsuki
(Hoặc có thể dùng một trong các đòn sau: *Chuyển sâu chân trái đến: Kizami Tsuki; *Giữ nguyên tấn: Migi Chudan Mae Geri hạ nhanh Gyaku Tsuki; *Chân trái rút ngắn khoãng cách + Hidari Mae Geri, hạ Gyaku Tsuki; *Chuyển chân trái đến Hidari Zenkutsu + Gyaku Tsuki-tiếp tục đổi bước đổi bước phóng).
 Lưu ý: Chiến thuật tấn công từ xa (xu hướng các nước bây giờ sử  dụng chiến thuật nầy )

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment