Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 21)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 21)
A-Tấn công Mae Geri:
B-Chuyển chân trước là chân trái lui hướng số 6: Hidari Kokutsu + Migi Gedan Shuto Barae – nhập nhanh chân phải: Migi Zenkutsu + Gyaku Tsuki – thoát nhanh Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment