Giải mã giấc mơ thấy Bà vãi, cô vãi, bà sơ

Rate this post

MƠ THẤY BÀ VÃI, CÔ VÃI

Mơ thấy bà vãi, có khả năng được quý nhân giúp đỡ làm ăn. Mơ thấy bà vãi trong chùa, thường là điểm tốt cho gia đình.

Mơ thấy bà vãi đi thuyền, có khả năng sắp đi xa quê hương ( 36 Ba sáu – 76 Bảy sáu là Con số đem lại may mắn cho bạn).

Mơ thấy bà vãu hay cô vãi vào khất thực ở nhà mình, thường là điềm được quý nhân phù hộ.

Mơ thấy mình bố thí thức ăn cho bài vãi hay cô vãi đi khất thực, thường là được của hoạnh tài ( 36 Ba sáu là Con số đem lại may mắn cho bạn

MƠ THẤY BÀ SƠ (BÀ PHƯỚC)

Mơ thấy bà sơ (bà phước) là điềm tốt cho việc đi xa.

Mơ thấy bà sơ (bà phước) đến nhà, thường là điềm sum họp người thân thuộc đã lâu không gặp. (83 Tám ba là con số đem lại may mắn cho bạn)

Xem thêm:

Giải mã giấc mơ thấy ăn xin hay thấy âm nhạc

Giải mã giấc mơ thấy Ăn uống

Giải mã giấc mơ thấy Ăn uống

Giải mã giấc mơ thấy áo quần

Giải mã giấc mơ thấy Ao hồ

Bình luận