Giải mã giấc mơ thấy Ánh sáng

Rate this post

Giải mã giấc mơ thấy Ánh sáng

Mơ thấy ánh sáng chiếu vào phòng, thường là điềm tốt lành, được quý nhân giúp đỡ.

Mơ thấy ánh sáng chớp lóe, thường là điềm sắp thành đạt

(Không không ba)

Mơ thấy ánh sáng làm chói mắt là điềm bạn đã tham lam quá độ, nên kìm lại kẻo thất bại trong công việc. Mơ thấy ánh sáng lờ mờ là điềm gia vận yên ổn.

Xem thêm:

Giải mã giấc mơ thấy Ánh chớp

Giải mã giấc mơ thấy ảnh

Bình luận