Giải mã giấc mơ thấy Ánh chớp

Rate this post

Giải mã giấc mơ thấy Ánh chớp

Mơ thấy ánh chớp mà không thấy mưa, thường là điềm bắt đầu thịnh vượng.

Mơ thấy ánh chớp có tiếng sét vang rền thường là điềm nên phòng hỏa hoạn

(một hai hai)

Xem thêm:

Giải mã giấc mơ thấy ảnh

Bình luận