Giải mã giấc mơ thấy ăn xin hay thấy âm nhạc

Rate this post

Giải mã giấc mơ thấy ăn xin hay thấy âm nhạc

Giấc mơ thấy ăn xin

Mơ thấy mình đi ăn xin, có khả năng sẽ tìm được kế sinh nhai. Mơ thấy bố thí cho người ăn xin có khả năng được hoạnh tài (ba hai một – là con số may mắn của bạn)

Mơ thấy cụ già hành khất, có khả năng được vin dự thăng chức. Nếu mơ thấy bà lão hành khất, có khả năng là con cái làm nên

Giấc mơ thấy Âm nhạc

Mơ thấy minh đi dự nhạc hội, thường là điểm hạnh phúc, được cả tình lẫn tiền (ngày chăn 27, ngày lẻ 72 là con số may mắn của bạn). Mơ thấy chơi nhạc, có khả năng thoát được cơn nguy hiểm. Mơ thấy học nhạc, thương là điềm đang trù tính làm việc gì nhưng chưa thành

Bình luận