Chưởng môn đời thứ II Suzuki Tokuo

Chưởng môn đời thứ II Suzuki Tokuo
5 (100%) 1 vote
Chưởng môn đời thứ II Suzuki Tokuo
Chưởng môn Suzucho Karatedo đời thứ II
 Chưởng môn Suzucho Karatedo đời thứ II
Ảnh: Chưởng môn đời thứ II Suzuki Tokuo.

Võ sư Suzuki Tokuo sinh ngày 25 tháng 3 năm 1957, tại Huế. Là con trai trưởng của thầy Suzuki Choji. Võ sư được tập luyện Karate-Do từ lúc còn nhỏ. Sau khi Chưởng môn Suzuki Choji qua đời, Võ sư Suzuki Tokuo đăng quang Chưởng môn đời thứ II Hệ phái Suzucho Karate-Do, ngày 04 tháng 02 năm 1996, tại Tagazoshi, Miyagiken, Japan.

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment