Hình ảnh ngày giỗ tổ hệ phái Suzucho Karatedo 7/1 (âm lịch)

Đánh giá bài viết

Ngày 7/1 (âm lịch) tại Võ đường Bodankumi BCH Hệ phái đã tổ chức lễ Giỗ tổ của hệ phái Suzucho KarateDo

 

Nguyễn Phú Minh (Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment