Chiêu sinh lớp võ Thuật Lân Sư Rồng (2)

Đánh giá bài viết

Nhắm phát triển văn hoá múa lân tại khu vực Miền Bắc: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng yên…

Công ty chúng tôi tuyển thành viên cho Đoàn Võ Thuật Lân Sư Rồng Minh Nghĩa Đường.Tại đây các bạn vừa đợc học kỹ thuật Múa Lân Sư Rồng Vừa được Học võ thuật tự vệ miễn phí

Đối tượng: Nam nữ tuổi từ 12 trở lên

Tham gia biểu diễn có Thu nhập tuỳ theo show diễn

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Tags:

Add Comment