DACHI WAZA ( BỘ TẤN PHÁP) – PHẦN II

Đánh giá bài viết

Để tiếp theo bài học “Bộ tấn pháp Suzucho Karatedo” chúng tôi giới thiệu tới các bạn DACHI WAZA ( BỘ TẤN PHÁP) – PHẦN II cụ thể như sau:

12. Te Noji Dachi

13. Kokutsu Dachi

14. Tsuru Ashi Kake Dachi

15. Sanchin Dachi

16. Sochin Dachi

17. Han Kiba Dachi

18. Hangetsu Dachi

19. Fudo Dachi

20. Han Kokutsu Dachi

21. Han Fudo Dachi (dùng trong Bassai Dai).

22. Moto Dachi = Han Zenkutsu Dachi

Lưu ý : Trong 22 thế tấn của Suzucho, Tấn số 19 ( Fudo Dachi ) không giống như FUDO của ShotoKan và tấn số 22 (Moto Dachi ) chính là Fudo của ShotoKan .

Trên đây là toàn bộ bộ tấn pháp đặc trưng của hệ phái Suzucho Karatedo, các bạn sẽ học võ bằng hình ảnh ở trên nhé.

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Tags: ,

Add Comment