DACHI WAZA ( BỘ TẤN PHÁP) – PHẦN I

DACHI WAZA ( BỘ TẤN PHÁP) – PHẦN I
Đánh giá bài viết

DACHI WAZA ( Bộ tấn pháp) – Phần I

1. Musubi Dachi

2. Heiko Dachi

3. Heisoku Dachi

4. Hachiji Dachi

5. Neko Ashi Dachi

6. Uchi Hachiji Dachi

7. Kiba Dachi

8. Zenkutsu Dachi

9. Shiko Dachi

10. Tsuru Ashi Dachi

11. Renoji Dachi

 

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Tags: ,

Add Comment