KAMAE WAZA ( Bộ thủ pháp) – Phần I

Đánh giá bài viết

1.Moro Hikite Kamae

2.Reou Ken Kamae

3.Tate Ken Kamae

4.Tate Shuto Kamae

5.Reou Chudan Teken Kamae

6.Reou Chudan Shuto Kamae

7.Reou Chudan Teken + Y Shuto Kamae

8.Chudan Morote Kamae

9.Chudan MoroShuto Kamae

10.Chudan Juji Shuto Kamae

11.Chudan Juji Teken Kamae

12.Yama Shuto Kamae

 

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment