KAMAE WAZA ( Bộ thủ pháp) – Phần II

KAMAE WAZA ( Bộ thủ pháp) – Phần II
Đánh giá bài viết

13.Yama Teken Kamae

14.Reou Chudan Moro Choku Shuto Kamae

15.Reou Chudan Moro Choku Teken Kamae

16.Yama Nihon Nukite Kamae

17.Reou Chudan Moro Tanagokoro Kamae

18.Reou Shuto Y Teken Kamae ( che quyền kia)

19.Otoshi Kamae

20.Mae Bana Kamae (biến thế của Otoshi Kamae)

21.Kaishu Kamae ( biến thế của Tate Kamae)

23.Yoko Moro Chudan Shuto Kamae ( sử dụng với tấn Zenkutsu và tấn Tsuru Ashi Kake Dachi )

22.Kumanote Kamae.

24.Reou Yoko Chudan Shuto Kamae

 

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment