TSUKI WAZA ( Bộ tay )

Đánh giá bài viết

1.Teken Tsuki

2.Moro Teken Tsuki

3.Moro TateKen Tsuki

4.Mawashi Teken Tsuki

5.Age Tsuki

6.Ura Ken Tsuki

7.Kagi Tsuki

8.Yama Tsuki

9.Jodan Tsuki + Y Gedan Ura Tsuki (Awase Tsuki )

10.Moro Yoko Tsuki

 

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment