UKE WAZA ( Bộ tay đỡ) – Phần V

UKE WAZA ( Bộ tay đỡ) – Phần V
Đánh giá bài viết

41.Yama Teken Uke (Manji Uke )

42.Yama Shuto Uke       Manji Shuto Uke )

43.Yama Nihon Nukite Uke

44.Gedan Hama Harae

45.Gedan Shuto Harae ( trong Uke Waza 50 thế)

46.Age Teken Uke + Y Chudan Teken Uchi Uke ( Uke Waza 50 thế)

47.Age Shuto Uke + Y Chudan Shuto Uchi Uke (Uke Waza 50 thế)

48.Chudan Moro Uchi Uke

49.Chudan Moro Haito Uchi Uke

50.Toho Uke

51.Moro Toho Uke

52.Tekubi Uke

53.Nagashi Uke

54.Nagashi Tekubi Uke

55.Ryosho Tsukamite (đỡ bắt hai tay cùng 1 lúc)

56.Toraguchi Uke

57.Koken Uke.

58.Sho Shukui Uke = Osae barae, Harae (đở móc chân đ/p bằng lòng bàn tay )

 

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment