UKE WAZA ( Bộ tay đỡ) – Phần III

Đánh giá bài viết

21.Reou Jodan Shuto Uke

22.Kakiwake Teken Uke

23.Kakiwake Shuto Uke

24.Gedan Kakiwake Uke

25.Jodan Tate Haito Uchi Uke (trong Wunsu )

26.Chudan Teken Uchi Uke + Y Gedan Teken Barae

27.Chudan Shuto Uchi Uke + Y Gedan Shuto Barae

28.Juji Teken Uke

29.Juji Shuto Uke

30.Tsukamite Uke (trong Te Waza 50 thế )

 

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment