UKE WAZA ( Bộ tay đỡ) – Phần I

UKE WAZA ( Bộ tay đỡ) – Phần I
Đánh giá bài viết

1.Chudan Shuto Uke

2.Chudan Hama Uke

3.Chudan Uchi Uke ( kỹ thuật mới và cũ thay đổi từ 1997)

4.Jodan Shuto Uke

5.Jodan Hama Uke

6.Gedan Shuto Uke ( Barae)

7.Gedan Teken Uke (Barae)

8.Age Shuto Uke

 

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment