Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 33)

Đánh giá bài viết
A-Tấn công tay trên trục
B-Đang Hidari Moto, Okuri lui, Osae đè hoặc đẩy, nhập nhanh chân trái đến Gyaku Tsuki – đổi bước nhanh chân trái đến đánh liên hoàn đòn tay vào vùng thượng đẳng của A-thoát nhanh Zanshin.(5 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment