Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 32)

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 32)
Đánh giá bài viết
A-Tấn công Mae Geri
B-Đang Hidari Moto: Ouri lui làm mất khoãng cách, tiếp tục dùng chân trước là chân trái quét chân trước của A: Hidari Gedan Ashi Barae, hạ nhanh Gyaku Tsuki-thoát nhanh Zanshin.(5 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment