Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 31)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 31)
A-Tấn công: Migi Mae geri
B-Đang Hidari Moto: Rê chân phải qua hướng 6:Phối hợp với Hidari Gedan Osae Harae- nhập nhanh chân trái ghi điểm vào lưng: Hidari Zenkutsu + Gyaku Tsuki – tiêp tục chộp quật, ghi điểm tay-thoát nhanh Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment