Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 30)

Đánh giá bài viết
A-Tấn công: Migi Jodan Mawashi Geri
B-Đang thủ nghịch: Migi Moto nhưng cũng đưa tay trái lên đở như chiêu 29, tuy nhiên khi rê chân phải về hướng 4 thì cũng phải rê chân trái theo và cặp sát chân phải – tiếp tục dùng chân phải đá vào vùng thượng đẳng: Migi Jodan  Mawashi Geri, hạ nhập: Migi Zenkutsu + Gyaku Tsuki, thoát nhanh Zanshin.(5 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment