Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 29)

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 29)
Đánh giá bài viết
A-Tấn công: Migi Jodan Mawashi Geri
B-Đang Hidari Moto, đưa tay trái lên: Hidari Jodan Tate Haishu Uke – cùng với lúc rê chân phải qua hướng 4 (kỹ thuật này gọi là phối hợp với thân pháp để đở) B tiếp tục phản nhanh đòn chân: Vẫy chân trái lên: Hidari Chudan Yoko Geri, hạ nhập Gyaku Tsuki-thoát nhanh Zanshin.(5 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment