Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 28)

Đánh giá bài viết
-Tấn công:Migi Jodan Mawashi Geri
B-Chuyển chân phải lui hướng 4: Migi Kokutsukutsu + Hidari Tate Shuto Uke- chuyển nhanh: Hidari Zenkutsu + Gyaku Tsuki-thoát Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment