Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 27)

Đánh giá bài viết

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 27):

A-Tấn công: Migi Jodan Gyaku Geri

B-Chuyển chân trái lui hướng 6:Hidari Kokutsu + Migi Chudan Tate Shuto Uke – chuyển tấn nhanh: Migi Zenkutsu + Gyaku Tsuki-thoát nhanh Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment