Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 26)

Đánh giá bài viết
A-Tấn công: Migi Yoko Geri
B-Rê nhanh chân trước lui sau: Migi Neko + Migi Gedan Osae Harae – chân sau tung nhanh đòn đá: Migi Chudan Mawashi Geri, hạ nhanh: Migi Zenkutsu + gyaku Tsuki, thoát nhanh zanshin.(5h.)

 

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment