Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 25)

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 25)
Đánh giá bài viết
A-Tấn công: Migi Yoko Geri
B-Okuri lui 1/2 bộ: Hidari Chudan Osae Harae (tay trái đở tạt chân của A đi) B tiếp tục: Hidari Jodan Mawashi Geri, hạ nhập: Hidari Zenkutsu + Gyaku Tsuki- thoát lui hướng 6 Zanshin.(5h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment