Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 23)

Đánh giá bài viết
A-Tấn công: . Yoko Geri
B-Chuyển nhanh chân trái lui hướng số 6, cùng với: Hidari Kokutsu + Migi Chudan Osae Barae (đưa chân A đi) tiếp tục nhập chân trước đến ghi điểm vào lưng: Migi Zenkutsu + Gyaku Tsuki-thoát nhanh Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment