Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 22)

Đánh giá bài viết
A-Tấn công: Migi Mae Geri
B-Từ Hidari Moto: Bàn chân trái nguyên vị trí, riêng chân phải chuyển sâu lui sau (như là Migi Kokutsu)  + Hidari Gedan Shuto Harae – chân A chưa kịp rơi xuống, B tiếp tục chuyển nhanh Hidari Zenkutsu + Gyaku Tsuki (nếu được nên có một động tác an toàn của tay trái là hoa một vòng Tsukami) thoát nhanh Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment