Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 20)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 20)
A-Tấn công Mae Geri
B-Cùng với lúc chuyển chân sau qua hướng 4: Migi Kokutsu + Hidari Gedan Osae Barae  tiếp tục nhập nhanh: Hidari Zenkutsu + Gyaku Tsuki- thoát nhanh Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment