Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 18)

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 18)
Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 18)
A-Tấn công Mae Geri
B-Modori Okuri: Tay trước Osae Harae – Nhập nhanh chân trước: Hidari Zenkutsu + Age Shuto Uke +  Gyaku Tsuki-thoát nhanh Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment