Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 17)

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 17)
Đánh giá bài viết

I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 17)

A-Tấn công Mae Geri
B-Nhập sát vào (địch động ta động trước) Hidari Otoshi Osae Uke+  Gyaku Tsuki- thoát nhanh Zanshin(3 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment