Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 16)

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 16)
Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 16)
A-Tấn công Mae Geri
B-Cùng với lúc rê nhanh chân sau qua trái hướng 6 hoặc qua phải hướng 4 để làm lệch hướng tấn công của A – tay trái hoặc phải kèm theo một thế gạt đở an toàn: Osae Barae hoặc Harae – tiếp tục nhập sâu chân trước + tay sau ghi điểm-thoát nhanh Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment