Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 15)

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 15)
Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 15)
A-Tấn công trên trục
B- Okuri qua xéo trái hoặc phải – khi hoàn tất có tấn: Hidari Neko hoặc Migi Neko – Tiếp tục phản nhanh đòn chân vào vùng trung đẳng (hoặc thượng đẳng): Chudan Mawashi Geri, hạ nhập: Gyaku Tsuki, thoát nhanh Zanshin.(5 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment