Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 14)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 14)
A-Tấn công trên trục
B-Như chiêu 13 nhưng đòn đá phản công là: Migi Jodan hoặc Chudan Mawashi Geri, hạ nhập: đòn tay liên hoàn áp đảo vào vùng trung đẳng của A(6 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment