Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 12)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 12)
A-Tấn công trên trục.
B-đang Hidari Moto: Rê chân trái lui sau chân phải 1 bộ như Tobi Maki, chưa hoàn thành thế tấn, chân phải đã tung lên Mae Geri, hạ nhanh Gyaku Tsuki – thoát  Zanshin.(4h)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment