Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 10)

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 10)
1 (20%) 1 vote
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 10)
A-Chớm động, chưa biết tấn công đòn gì.
B-Nhập nhanh vào theo chiến thuật “Địch động ta động trước “đây cũng là chiến thuật “Sen no sen”của Nhật bản – Tay trước có thể có đòn an toàn: Osae hoặc Jodan Shuto Uke, hoặc Age Uke + Toạ tấn + 1 đòn tay sau sâu có Kime – thoát Zanshin.(3 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment