Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 9)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 9)
A-Tấn công tay trên trục
B-Cùng lúc với Tobi Maki lên cao: Hidari Osae Uke(đè)+Migi Ura Uchi (3h)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment