Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 8)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 8)
A-Tấn công tay trên trục
B-Cùng với lúc Tobi lên cao: Hidari Osae Uke (đè)+ Migi Jodan Tsuki(3 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment