Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 7)

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 7)
Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 7)
A-Tấn công tay trên trục
B-Rê nhanh chân trái lui sau chân phải để có: Migi Neko + Hidari Osae Uke (đè) +  Migi Chudan Tsuki – Tiếp tục nhập nhanh chân phải: Migi Jodan Ura Uchi – thoát Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment