Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 6)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 6)
A-Tấn công tay trên trục
B-Chuyển lui xéo hoặc ngang trái hoặc ngang phải để làm mất khoãng cách đòn của A – tiếp tục chính tay trước phản nhanh Ura Ken Uchi. Thoát Zansin. (4h)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment