Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 5)

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 5)
Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 5)
A-Tấn công hai bước trên trục
B-Đang Hidari Moto: Chuyển lui làm mất khoãng cách – có thể tay phải có kèm theo một thế gạt đở an toàn, chuyển chân trái lui hướng số 6: Migi Neko + Osae Barae – tiếp tục nhập chân trước đến ghi điểm tay sau (hoặc đổi bước), thoát Zanshin.(4 h)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

 

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment