Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 3)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 3)
A-Tấn công tay sau
B-Rê chân trái lui sát chân phải: Hidari Osae Barae cùng lúc chân phải rê đến bước ngắn: Migi Zenkutsu + Chudan Tsuki- thoát Zanshin.(4 h.

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment