Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 2)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 2)
A-Nhập vào ghi điểm tay trước
B-Cùng với lúc rê nhanh chân sau qua hướng số 6, phản nhanh tay trước vào mặt (hoặc ngực) của A – thoát Zanshin. (3h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment