Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 10)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 10)
A-Đang giao động: Hidari Moto: Nhập nhanh vào ghi điểm tay trước, nhưng lập tức chuyển chân trái lui hướng số 6 – thấy A vào lúc đó B phải phản tay sau – A đang từ hướng 6: Hidari Kokutsu + Gedan Barae: chuyển vào thật sâu ghi điểm tay sau (hoặc đang từ Hidari Kokutsu: vẫy nhanh chân trước vào vùng mặt của B: Migi Mawashi Jodan Geri, hạ xuống bồi tay sau – thoát nhanh Zanshin.(5 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment