Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 9)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 9)
A-Đang giao động: Hidari Moto: Nhập nhanh, tấn công 2 bước tiếp cận B, dùng chân trước quét, tiếp tục bồi tay, ghi điểm xong thoát Zanshin.(6 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment