Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 8)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 8)
A-Đang giao động: Hidari Moto: Bất ngờ rút ngắn khoảng cách, dùng chân sau quét chân trước của B (lúc này coi chừng B phản tay sau): Migi Gedan Ashi Barae, nhưng đây chỉ là thế quét hư, chân quét mới thực hiện 1/2 đoạn đường thì chính chân này chuyển nhanh qua tấn Zenkutsu + Gyaku Tsuki – tiếp tục nhập nhanh chân phải đến bồi tiếp Jodan Tsuki – lui lệch hướng để có Zanshin.(5 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment