Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 7)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 7)
26.06.2013 23:46
A-Đang giao động: Hidari Moto: dứ vai, tay, eo…nhập nhanh chân trước – tấn công tay sau – tiếp tục: Migi Gedan Ashi Barae – ổn định nhanh tư thế của chân phải, ghi điểm đòn tay liên hoàn vào mặt, ngực – lui Zanshin.(5 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karated

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment