Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 6)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 6)
A-Đang giao động: Hidari Moto: Rê chân trái đến để rút ngắn khoảng cách, có dứ tay trái (động tác dứ này làm cho B phải tập trung vào vùng mặt) A tiếp tục nhanh: Migi Mae Geri – đòn đá này có thể bị B đỡ chặn, do đó đá xong hạ nhập ngay: Hidari Otoshi Osae Uke +  Migi Chudan Tsuki – lướt nhập nhanh: Migi Jodan Ura Ate – ghi điểm xong rê lui trên trục để có Zanshin.(6 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment