Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 3)

Đánh giá bài viết

I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 3)

A-Đang giao động – Từ Hidari Moto, dứ vai, dứ eo….tay trái có đòn an toàn là đòn tạt, nó mở đường cho một đòn dứt điểm của tay sau: Hidari Zenkutsu + Gyaku Tsuki – tiếp tục nhập nhanh chân trước đến bồi tiếp đòn tay trước vào vùng mặt hoặc vùng tam quan của B: Hidari Zenkutsu + Hidari Kuzami Tsuki, chuyển lui trên trục hoặc chuyển lui chéo hướng số 6, Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment